Rada Miasta Katowice
Nadchodzące posiedzenia
Ostatnie posiedzenia
Sesja nr XXII w dniu 30 lipca 2020Sesja Rady MiastaPosiedzenie nr VI w dniu 28 lipca 2020KOMISJA ORGANIZACYJNAPosiedzenie nr VI w dniu 27 lipca 2020KOMISJA BUDŻETU MIASTAPosiedzenie nr VI w dniu 23 lipca 2020KOMISJA TRANSPORTUPosiedzenie nr VI w dniu 22 lipca 2020KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKAPosiedzenie nr VI w dniu 21 lipca 2020KOMISJA ROZWOJU MIASTAPosiedzenie nr VI w dniu 20 lipca 2020KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTUPosiedzenie nr VI w dniu 16 lipca 2020KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJPosiedzenie nr VI w dniu 15 lipca 2020KOMISJA EDUKACJIPosiedzenie nr VI w dniu 14 lipca 2020KOMISJA REWIZYJNAPosiedzenie nr VII w dniu 14 lipca 2020KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJIPosiedzenie nr VI w dniu 13 lipca 2020KOMISJA GÓRNICZASesja nr XXI w dniu 30 czerwca 2020Sesja Rady MiastaPosiedzenie nr V w dniu 23 czerwca 2020KOMISJA ORGANIZACYJNAPosiedzenie nr V w dniu 22 czerwca 2020KOMISJA BUDŻETU MIASTAPosiedzenie nr V w dniu 18 czerwca 2020KOMISJA TRANSPORTUPosiedzenie nr V w dniu 17 czerwca 2020KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKAPosiedzenie nr VI w dniu 17 czerwca 2020KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJIPosiedzenie nr V w dniu 16 czerwca 2020KOMISJA ROZWOJU MIASTAPosiedzenie nr V w dniu 15 czerwca 2020KOMISJA REWIZYJNAPosiedzenie nr V w dniu 15 czerwca 2020KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTUPosiedzenie nr V w dniu 10 czerwca 2020KOMISJA EDUKACJIPosiedzenie nr V w dniu 4 czerwca 2020KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJPosiedzenie nr V w dniu 2 czerwca 2020KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJIPosiedzenie nr V w dniu 1 czerwca 2020KOMISJA GÓRNICZASesja nr XX w dniu 28 maja 2020Sesja Rady MiastaPosiedzenie nr IV w dniu 26 maja 2020KOMISJA ORGANIZACYJNAPosiedzenie nr IV w dniu 25 maja 2020KOMISJA BUDŻETU MIASTAPosiedzenie nr IV w dniu 21 maja 2020KOMISJA ROZWOJU MIASTAPosiedzenie nr IV w dniu 21 maja 2020KOMISJA TRANSPORTU
Rejestry
Organy
esesja.plPortal informacyjny przygotowany w oparciu o system zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl