Rada Miasta Katowice
Nadchodzące posiedzenia
Ostatnie posiedzenia
Sesja nr X w dniu 25 lipca 2019Sesja Rady MiastaPosiedzenie nr VIII w dniu 23 lipca 2019KOMISJA ORGANIZACYJNAPosiedzenie nr VIII w dniu 22 lipca 2019KOMISJA BUDŻETU MIASTAPosiedzenie nr VIII w dniu 18 lipca 2019KOMISJA TRANSPORTUPosiedzenie nr VIII w dniu 17 lipca 2019KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKAPosiedzenie nr VIII w dniu 16 lipca 2019KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTUPosiedzenie nr VIII w dniu 16 lipca 2019KOMISJA ROZWOJU MIASTAPosiedzenie nr VIII w dniu 11 lipca 2019KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJPosiedzenie nr VIII w dniu 10 lipca 2019KOMISJA EDUKACJIPosiedzenie nr VIII w dniu 9 lipca 2019KOMISJA REWIZYJNAPosiedzenie nr VIII w dniu 9 lipca 2019KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJIPosiedzenie nr VIII w dniu 8 lipca 2019KOMISJA GÓRNICZASesja nr IX w dniu 27 czerwca 2019Sesja Rady MiastaPosiedzenie nr VII w dniu 26 czerwca 2019KOMISJA TRANSPORTUPosiedzenie nr VII w dniu 25 czerwca 2019KOMISJA ORGANIZACYJNAPosiedzenie nr VII w dniu 24 czerwca 2019KOMISJA BUDŻETU MIASTAPosiedzenie nr VII w dniu 19 czerwca 2019KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKAPosiedzenie nr VII w dniu 18 czerwca 2019KOMISJA ROZWOJU MIASTAPosiedzenie nr VII w dniu 17 czerwca 2019KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTUPosiedzenie nr VII w dniu 13 czerwca 2019KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJPosiedzenie nr VII w dniu 12 czerwca 2019KOMISJA EDUKACJIPosiedzenie nr VII w dniu 10 czerwca 2019KOMISJA GÓRNICZAPosiedzenie nr VII w dniu 4 czerwca 2019KOMISJA REWIZYJNAPosiedzenie nr VII w dniu 4 czerwca 2019KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJISesja nr VIII w dniu 30 maja 2019Sesja Rady MiastaPosiedzenie nr VI w dniu 28 maja 2019KOMISJA ORGANIZACYJNAPosiedzenie nr VI w dniu 27 maja 2019KOMISJA BUDŻETU MIASTAPosiedzenie nr VI w dniu 23 maja 2019KOMISJA TRANSPORTUPosiedzenie nr VI w dniu 22 maja 2019KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKAPosiedzenie nr VI w dniu 21 maja 2019KOMISJA ROZWOJU MIASTA
Rejestry
Organy
esesja.plPortal informacyjny przygotowany w oparciu o system zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl