UWAGA

Ta strona NIE JEST już aktualizowana.
Bieżące informacje są dostępne na https://katowice.eu/materialyRMKPoniższe treści mają charakter
wyłącznie archiwalny.


Rada Miasta Katowice
Ostatnie posiedzenia
Sesja nr XLII w dniu 16 grudnia 2021Sesja Rady MiastaSesja nr XLI w dniu 25 listopada 2021Sesja Rady MiastaSesja nr XL w dniu 28 października 2021Sesja Rady MiastaSesja nr XXXIX w dniu 30 września 2021Sesja Rady MiastaSesja nr XXXVIII w dniu 10 września 2021Sesja Rady MiastaSesja nr XXXVII w dniu 22 lipca 2021Sesja Rady MiastaSesja nr XXXVI w dniu 24 czerwca 2021Sesja Rady MiastaSesja nr XXXV w dniu 27 maja 2021Sesja Rady MiastaPosiedzenie nr V w dniu 24 maja 2021KOMISJA BUDŻETU MIASTAPosiedzenie nr V w dniu 21 maja 2021KOMISJA KLIMATUPosiedzenie nr VI w dniu 18 maja 2021KOMISJA ROZWOJU MIASTAPosiedzenie nr V w dniu 17 maja 2021KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTUPosiedzenie nr V w dniu 13 maja 2021KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJPosiedzenie nr V w dniu 12 maja 2021KOMISJA EDUKACJIPosiedzenie nr V w dniu 11 maja 2021KOMISJA REWIZYJNAPosiedzenie nr V w dniu 11 maja 2021KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJIPosiedzenie nr V w dniu 10 maja 2021KOMISJA GÓRNICZASesja nr XXXIV w dniu 29 kwietnia 2021Sesja Rady MiastaPosiedzenie nr IV w dniu 27 kwietnia 2021KOMISJA ORGANIZACYJNAPosiedzenie nr IV w dniu 26 kwietnia 2021KOMISJA BUDŻETU MIASTAPosiedzenie nr IV w dniu 23 kwietnia 2021KOMISJA KLIMATUPosiedzenie nr IV w dniu 22 kwietnia 2021KOMISJA TRANSPORTUPosiedzenie nr IV w dniu 21 kwietnia 2021KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKAPosiedzenie nr V w dniu 20 kwietnia 2021KOMISJA ROZWOJU MIASTAPosiedzenie nr IV w dniu 19 kwietnia 2021KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTUPosiedzenie nr IV w dniu 15 kwietnia 2021KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJPosiedzenie nr IV w dniu 14 kwietnia 2021KOMISJA EDUKACJIPosiedzenie nr IV w dniu 13 kwietnia 2021KOMISJA REWIZYJNAPosiedzenie nr IV w dniu 13 kwietnia 2021KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJIPosiedzenie nr IV w dniu 12 kwietnia 2021KOMISJA GÓRNICZA
Rejestry
Organy
esesja.plPortal informacyjny przygotowany w oparciu o system zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl