Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rozwoju Miasta - VII kadencja
2 Posiedzenie w dniu 21 lutego 2017, godz. 13:00, w sali 4.5 UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.8.2.2017.PS
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 6.12.2016 r.
3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 10.01.2017 r.
4.
Coroczna informacja Prezydenta Miasta dotycząca wydanych zgłoszeń i pozwoleń na budowę, zgłoszeń i pozwoleń na rozbiórkę oraz ilości mieszkań wybudowanych w ostatnich 10 latach.
Załączniki
informacja PM
5.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Szopienickiej w Katowicach.
Załączniki
DS-771-17
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Raciborskiej, Strzeleckiej i Mikołowskiej w Katowicach.
Załączniki
DS-802-17
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Murckowskiej i Porcelanowej w Katowicach.
Załączniki
DS-803-17
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren przy ulicy Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w Katowicach.
Załączniki
DS-804-17
5.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Gospodarczej w Katowicach.
Załączniki
DS-805-17
6.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Informacja o dyskusji publicznej nad projektem mpzp obszaru Subcentrum Południe w Katowicach (rej. ul: Kościuszki i Gen. Z. W. Jankego). + prezentacja projektu mpzp.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.