Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Infrastruktury i Środowiska - VII kadencja
8 Posiedzenie w dniu 13 września 2017, godz. 12:00, w UM Katowice ul. Młyńska 4 sala 4,5 godz. 13.15 wyjazd do Szopienic
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice w zakresie udostępniania przez Miasto, w ramach sfer WIFI, bezpłatnego dostępu do internetu. Funkcjonowanie usług telekomunikacyjnych w mieście (miejska sieć światłowodowa, SilesiaNet, miejskie sieci radiowe).
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca infrastruktury i usług informatycznych utrzymywanych w ramach Urzędu Miasta Katowice, w tym w miejskich jednostkach oświatowych.
4.
Umieszczanie przez Wydział Geodezji danych dot. miejsc pamięci administrowanych przez Wydział Kształtowania Środowiska w Miejskim Systemie Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZKIIP).
Załączniki
e-mapaWKŚ pdf
5.
Godz. 13.15 – wyjazd do b. Huty Metali Nieżelaznych w Szopienicach. Spotkanie z Syndykiem Masy Upadłościowej.
6.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat perspektyw i możliwości rewitalizacji i reindustrializacji terenów po byłej Hucie Metali Nieżelaznych w Szopienicach. Określenie realnych płaszczyzn współpracy z syndykiem masy upadłościowej oraz instytucjami mogącymi udzielić wsparcia finansowego z UE.
7.
Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 19.04.2017 r. (BRM.KW-00300/17) dot. dodatkowego wsparcia finansowego w 2017 r. robót prowadzonych w Katedrze Chrystusa KróIa.
8.
Sprawy bieżące i wniesione.
9.
Wolne wnioski.