Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Infrastruktury i Środowiska - VII kadencja
9 Posiedzenie w dniu 18 października 2017, godz. 13:00, w UM Katowice ul. Młyńska 4 sala 4,5
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
PROT 8 RMG doc
2.
Założenia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Katowice („Projekt pod nazwą 10 x 10, czyli 10 mln zł przez 10 lat, rozdysponowane na działania na rzecz czystego powietrza") w kontekście zapisów uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”. Dyskusja z udziałem przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
a)
Informacja Straży Miejskiej w Katowicach dotycząca podejmowania działań kontrolnych związanych z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Katowice w kontekście zapisów uchwały antysmogowej przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Katowicach.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2017 r.”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 za I półrocze 2017 roku” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2017 roku”.
4.
Do wiadomości Komisji Uchwała Nr 4200/III/173/2017 z dnia 18.09.2017 roku III Składu Orzekającego RIO w Katowicach.
5.
Korespondencja.
6.
Sprawy bieżące i wniesione:
a)
Opiniowanie „Sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za I półrocze 2017 roku”.
Załączniki
DS-997-17
b)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2017-2022”.
Załączniki
DS-998-17
c)
"Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice za lata 2014-2015", przekazany przy piśmie Wiceprezydenta Miasta Katowice (KŚ-III.602.4.2016.JŻ z dnia 17.10.2017 r.
Załączniki
DS-1016-17
d)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych w Katowicach na 2018 r.
Załączniki
DS-1017-17
7.
Wolne wnioski.