Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Infrastruktury i Środowiska - VII kadencja
10 Posiedzenie w dniu 15 listopada 2017, godz. 13:00, w UM Katowice ul. Młyńska 4 sala 4,5
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych (np. Silesia City Center, parki, skate-parki, tereny przy Rawie) przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów i Zakład Zieleni Miejskiej.
3.
Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Mariusza Skiby (SO-VIII.0012.1.2017.AS z dnia 13.11.2017 r.) dotycząca Zakładu Targowisk Miejskich. Perspektywy i plany rozwoju targowisk miejskich w Katowicach.
4.
Bieżąca informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w mieście przedstawiona przez Dyrektora PPIS w Katowicach.
5.
Zaawansowanie prac związanych z zagospodarowaniem kompleksu stawów: Borki, Morawa oraz Hubertus I, II i III.
6.
Sprawy bieżące i wniesione:
a)
Rozpatrzenie pisma Radnego Józefa Zawadzkiego z dnia 9.11.2017 r. w sprawie niesprawnej instalacji wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Obroki w Katowicach (pismo przekazane do skrytek Radnych RMG).
Załączniki
Skan OBROKI
b)
Rozpatrzenie pisma Radnego Józefa Zawadzkiego z dnia 9.11.2017 r. (1.dot. działalności Spółki Gonar BIS Sp. z o.o.; 2.dot.niesprawnej instalacji wod-kan w rejonie ul. Obroki w Katowicach), przekazanego do skrytek P.Radnych.
Załączniki
Skan0001.JZ pdf
c)
Projekt planu pracy Komisji na 2018 rok.
7.
Wolne wnioski.