Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Infrastruktury i Środowiska - VII kadencja
11 Posiedzenie w dniu 6 grudnia 2017, godz. 13:00, w UM Katowice ul. Młyńska 4 sala 4,5
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2018 rok.
Załączniki
DS-1120-17
3.
Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045.
Załączniki
DS-1119-17 WPF
4.
Program zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na 2018 rok.
5.
Przedstawienie możliwości wymiany i uporządkowania instalacji wodno-kanalizacyjnej położonej w rejonie ulic Obroki 82,84,86, 90 i 90 abc, 97-99, 101-103 w Katowicach.
a)
Pismo wyjaśniające I Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Bogumiła Sobuli z dnia 28.11.2017 r. (ZNP.0012.12.2017.MB).
Załączniki
pismo I WMK pdf
6.
Przedstawienie raportu „Stan środowiska w województwie śląskim w 2016 roku” z udziałem przedstawiciela WIOŚ w Katowicach. TEMAT ZOSTANIE RADNYM PRZEDSTAWIONY NA SESJI W DNIU 14.12.2017 R.
7.
Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 19.04.2017 r. (BRM.0012.7.4.2017.AŻ) dot. rozważenia możliwości udzielenia w 2017 roku wsparcia finansowego w innej formie, poza udzieloną w 2017 r. dotacją na prace konserwatorskie – robót prowadzonych w Katedrze Chrystusa Króla związanych z poprawą bezpieczeństwa tj. wyeliminowania zagrożeń związanych z koniecznością wymiany okien w kopule katedry.
Załączniki
katedra
8.
Sprawy bieżące i wniesione:
a)
przyjęcie planu pracy Komisji Infrastruktury i Środowiska na 2018 rok.
b)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źrodeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne".
Załączniki
DS-1143-17
c)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źrodeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne".
Załączniki
DS-1142-17
d)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. na terenie Miasta Katowice na lata 2018-2021.
Załączniki
DS-1146-17
9.
Wolne wnioski.