Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Budżetu Miasta - VII kadencja
4 Posiedzenie w dniu 20 kwietnia 2017, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.3.4.2017.KJ-K
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku.
Załączniki
DS-866-17
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017 rok.
Załączniki
DS-868-17
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok.
Załączniki
DS-869-17
4.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035.
Załączniki
DS-870-17
5.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne".
Załączniki
DS-871-17
6.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne".
Załączniki
DS-872-17
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.
Załączniki
DS-877-17
8.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od I____ C____ z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Mikołowskiej __/_.
Załączniki
DS-873-17
9.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od W_______ K___ tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Grażyńskiego _/_
Załączniki
DS-874-17
10.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od E_______ W__, A____ W__ i A___ W__ z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy al. Korfantego __/___.
Załączniki
DS-875-17
11.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od S____ K__________, A_______ K__________, P______ K__________ i S_________ K__________ z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Iłłakowiczówny ___/_.
Załączniki
DS-881-17
12.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od pana M___________ K___________ z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Sienkiewicza _/_ w Katowicach.
Załączniki
DS-882-17
13.
Opiniowanie projektu uchwały Rady miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od pani G_______ K___ z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Jagiellońskiej __/_ w Katowicach.
Załączniki
DS-883-17
14.
Opiniowanie projektu uchwały rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od W______ K___, A____ K____, J______ K______________ i M________ W________ z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte __/_
Załączniki
DS-884-17
15.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 6 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie.
Załączniki
DS-879-17
16.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ___ położonego w budynku przy ul. Tysiąclecia __ w Katowicach.
Załączniki
DS-880-17
3.
Opiniowanie informacji Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotyczącej roku budżetowego 2016. Radny prowadzący temat: Witold WITKOWICZ
Załączniki
DS-850-17
4.
Opiniowanie sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2016 rok. Radny prowadzący temat: Maciej BISKUPSKI
Załączniki
DS-855-17
5.
Korespondencja.
1.
Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 23.02.2017 r. o rozważenie możliwości nowelizacji uchwały nr LX/1222/10 Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Załączniki
CCF20170315
6.
Wolne wnioski.