Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta - VII kadencja (Archiwum)
XXXIX Sesja w dniu 10 kwietnia 2017, godz. 08:00, w sala 209
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Zmiany w porządku obrad.
5.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice o procedurze tworzenia Związku Metropolitalnego w województwie śląskim.
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwrócenia się do rad gmin o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie wejścia w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim, a także o podjęcie przez rady gmin i Sejmik Województwa Śląskiego uchwał zawierających opinie, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy (DS-864/17).
Załączniki
DS-864-17
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice, dotyczących wejścia miasta Katowice w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim (DS-865/17).
Załączniki
DS-865-17
6.
Interpelacje radnych.
7.
Zapytania radnych.
8.
Komunikaty i wolne wnioski.
9.
Zamknięcie sesji.