Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Górnicza - VII kadencja
6 Posiedzenie w dniu 12 czerwca 2017, godz. 13:30, w Posiedzenie Wyjazdowe. Obiekty Polskiej Grupy Górniczej.
BRM.0012.9.6.2017.ŁK
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Projekty Ekologiczne Katowickiego Holdingu Węglowego w zakresie przechwytywania metanu (stacja odmetanowania KWK „Murcki-Staszic” Ruch „Staszic” – Szyb V) oraz zagospodarowania wód dołowych (stacja uzdatniania wody KWK „Wujek”) - wizytacja obiektów.
4.
Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia