Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Edukacji - VII kadencja
7 Posiedzenie w dniu 17 maja 2017, godz. 13:00, w Pałacu Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego w Katowicach DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE, ZBIÓRKA W HOLU GŁÓWNYM.
BRM.0012.4.7.2017.KJ_K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok.
1)
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok.
2)
Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok.
Załączniki
DS-856-17
3)
Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2016 rok.
Załączniki
DS-855-17
4)
Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za 2016 rok
Załączniki
DS-857-17
5)
Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku budżetowego 2016.
Załączniki
DS-850-17
6)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok
Załączniki
DS-853-17
7)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2016 rok.
Załączniki
DS-867-17
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
1)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
2)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 49 w Katowicach.
Załączniki
DS-888-17
3)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Katowicach Al. Roździeńskiego 82 z Miejskim Przedszkolem Nr 6 w Katowicach Al. Roździeńskiego 82.
Załączniki
CCF20170515_0005
4)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach ul. Marcinkowskiego 17 z Miejskim Przedszkolem Nr 19 w Katowicach ul. Marcinkowskiego 17.
Załączniki
CCF20170515_0002
5)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 12 im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. I.J. Paderewskiego 46, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Katowicach ul. Paderewskiego 46a oraz Miejskiego Przedszkola Nr 55 w Katowicach ul. Szeptyckiego 3.
Załączniki
CCF20170515
6)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Nr 2 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach ul. Zarębskiego 2 z Młodzieżowym Domem Kultury w Katowicach ul. Gliwicka 214.
Załączniki
CCF20170515_0001
7)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.
Załączniki
DS-902-17
5.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
6.
Pałac Młodzieży w Katowicach – działalność, wydarzenia, plany.
7.
Korespondencja i komunikaty.
1)
Pismo dotyczące przekazywania projektów uchwał stanowiących akty prawa miejscowego.
Załączniki
Skan0001 (7)
2)
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/761/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, w części określonej w § 3 uchwały wraz z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Załączniki
CCF20170510
3)
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/762/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie miasta Katowice, w części określonej w § 4 i 5 oraz w załączniku 4 i 5 do uchwały.
Załączniki
CCF20170510_0001
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.