Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Górnicza - VII kadencja
4 Posiedzenie w dniu 3 kwietnia 2017, godz. 12:00, w Posiedzenie wyjazdowe na terenie dzielnicy Murcki.
BRM.0012.9.4.2017.ŁK
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Katowice za 2016 rok. (punkt przeniesiony do omawiania na posiedzeniu w dniu 15.05.2017r.)
4.
Szkody górnicze i problemy związane z ich likwidacją na przykładzie Murcek.
5.
Układ urbanistyczny Murcek w wojewódzkim rejestrze zabytków - stan prac, perspektywy.
6.
Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.