Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Edukacji - VII kadencja
8 Posiedzenie w dniu 14 czerwca 2017, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4.
BRM.0012.4.8.2017.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta na temat stanu przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście Katowice.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat osiągnięć uczniów katowickich szkół w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat realizacji edukacji globalnej w placówkach oświatowych.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
7.
Korespondencja i komunikaty.
1)
Pismo dotyczące uchylenia w części uchwał Rady Miasta Katowice Nr XXXVIII/761/17 oraz Nr XXXVIII/762/17 z dnia 30 marca 2017 r.
Załączniki
CCF20170602
2)
Zapotrzebowanie na środki remontowe na 2018 r. Pałacu Młodzieży w Katowicach im. prof. A. Kamińskiego.
Załączniki
Pałac Młodzieży
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.