Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Edukacji - VII kadencja
9 Posiedzenie w dniu 12 lipca 2017, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4.
BRM.0012.4.9.2017.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat możliwości wprowadzenia systemowych rozwiązań w zakresie obowiązkowej edukacji regionalnej w katowickich szkołach.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zapewnienia warunków działania szkół powstałych z przekształcenia albo włączenia gimnazjów prowadzonych przez Miasto Katowice, w związku z dostosowaniem sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego.
Załączniki
DS-952-17
6.
Korespondencja i komunikaty.
1)
Wniosek Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Katowicach w sprawie nadania XXI Liceum Ogólnokształcącemu w Katowicach imienia Krystyny Bochenek.
Załączniki
ZSS nr 6
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.