Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Edukacji - VII kadencja
5 Posiedzenie w dniu 5 kwietnia 2017, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) Urzędu Miasta Katowice ul. Młyńska 4
BRM.0012.4.5.2017.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca przebiegu akcji „Zima w mieście” 2017.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat funkcjonowania klas sportowych, SMS Katowice w nowej sytuacji prawnej.
Załączniki
CCF20170403
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat współpracy dyrektorów katowickich szkół z klubami sportowymi oraz organizacjami młodzieżowymi.
Załączniki
skanowanie0001
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
7.
Korespondencja i komunikaty.
1)
Pismo dotyczące nadania imienia "Siedmiu Krasnoludków" Miejskiemu Przedszkolu nr 49 w Katowicach
Załączniki
MP nr 49
2)
Odpowiedź na pismo dotyczące włączenia Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego w Katowicach w strukturę Szkoły Podstawowej nr 36 im. K.K. Baczyńskiego w Katowicach.
Załączniki
CCF20170405
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.