Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Edukacji - VII kadencja
11 Posiedzenie w dniu 11 października 2017, godz. 13:00, w sali 209 UM Katowice ul. Młyńska 4.
BRM.0012.4.11.2017.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2017 roku.
1)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2017 roku.
Załączniki
DS-978-17
2)
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 za I półrocze 2017 roku.
Załączniki
DS-979-17
3)
Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2017 roku.
Załączniki
DS-980-17
4)
Informacja uzupełniająca do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2017 roku.
Załączniki
DS-981-17
5)
Sprawozdanie z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za I półrocze 2017r.
Załączniki
DS-997-17
6)
Uchwała Nr 4200/III/173/2017 z dnia 18 września 2017 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.
Załączniki
uchwala RIO
7)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2017 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 za I półrocze 2017 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2017 roku”.
Załączniki
DS-977-17
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat doradztwa zawodowego w katowickich placówkach oświatowych.
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat inwestycji w katowickich placówkach oświatowych- stan na 31.08.2017 r.
6.
Informacja dotycząca funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury w ramach Zespołu Szkół i Placówek nr 2 przy ul. Zarębskiego 2 w Katowicach.
7.
Opiniowanie projektów uchwał.
8.
Korespondencja i komunikaty.
1)
Informacja Wiceprezydenta Miasta Katowice dotycząca przeznaczenia obiektów oświatowych w związku z wdrożeniem reformy ustroju szkolnego w szkołach samorządowych.
Załączniki
CCF20170922_0001
9.
Wolne wnioski.
10.
Zakończenie posiedzenia.