Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Edukacji - VII kadencja
13 Posiedzenie w dniu 29 listopada 2017, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) UM Katowice ul. Młyńska 4.
BRM.0012.4.13.2017.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2018 rok.
Załączniki
CCF20171127
1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Katowice na lata 2018-2045 – projekt.
Załączniki
DS-1125-17
2)
Budżet Miasta Katowice na 2018 rok – projekt.
Załączniki
DS-1121-17
3)
Program Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na 2018 rok - projekt.
Załączniki
DS-1127-17
4)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018 – 2045.
Załączniki
DS-1119-17
5)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2018 rok.
Załączniki
DS-1120-17
6)
Przyjęcie Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na 2018 rok
Załączniki
DS-1127-17
4.
Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji na 2018 rok.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Korespondencja i komunikaty.
1)
Odpowiedzi na wnioski budżetowe Komisji Edukacji.
Załączniki
CCF20171124_0001
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.