Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Górnicza - VII kadencja
7 Posiedzenie w dniu 10 lipca 2017, godz. 12:00, w Posiedzenie wyjazdowe. zakład Górniczy "Boże Dary".
BRM.0012.9.7.2017.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Likwidacja Zakładu Górniczego „Boże Dary” przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Aspekt środowiskowy i przestrzenny likwidacji. (zagospodarowanie zwałowiska skały płonnej, oraz zachowanie budynków o szczególnej wartości historycznej, lub architektonicznej) – wizytacja zakładu.
4.
Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.