Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Górnicza - VII kadencja
8 Posiedzenie w dniu 4 września 2017, godz. 14:00, w Sala 4-5 UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.9.8.2017.ŁK
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja na temat szkód górniczych na terenach leśnych Nadleśnictwa Katowice w obszarze miasta Katowice. Ilość i wielkość szkód metody likwidacji szkody, współpraca z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o.
4.
Złożenie propozycji do projektu budżetu przez Komisję Górniczą.
5.
Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.