Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Górnicza - VII kadencja
9 Posiedzenie w dniu 9 października 2017, godz. 14:00, w Sala 4-5 UM Katowice, przy ul. Młyńskiej 4.
BRM.0012.9.9.2017.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Projekty planów ruchu kopalń Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. na lata 2018-2020.
4.
Opiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2017 roku.
1)
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2017 roku.
Załączniki
DS-978-17
2)
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 za I półrocze 2017 roku.
Załączniki
DS-979-17
3)
Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2017 roku.
Załączniki
DS-980-17
4)
Informacja uzupełniająca do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2017 roku.
Załączniki
DS-981-17
5)
Sprawozdanie z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za I półrocze 2017 r.
Załączniki
DS-997-17
6)
Uchwała Nr 4200/III/173/2017 z dnia 18 września 2017 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.”.
7)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2017 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035 za I półrocze 2017 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2017 roku”.
Załączniki
DS-977-17
5.
Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.
1)
Rozdzielnik w sprawie dodatku do Planu Ruchu na lata 2015-2017 PGG Oddzial KWK "Wujek"
2)
Rozdzielnik w sprawie Planu Ruchu na lata 2018-2020 (do końca terminu ważności koncesji) PGG Oddzial KWK "Murcki - Staszic"
6.
Zakończenie posiedzenia.