Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Górnicza - VII kadencja
10 Posiedzenie w dniu 6 listopada 2017, godz. 14:00, w Sala 4-5 UM Katowice, przy ul. Młyńskiej 4.
BRM.0012.9.10.2017.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja dotycząca przedłużenia koncesji na wydobycie węgla w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o. po roku 2020. Rola samorządu lokalnego w procedurze przedłużania koncesji.
4.
Informacja dot. planów zagospodarowania terenów poprzemysłowych będących w posiadaniu PGG Sp. z o.o. oraz SRK S.A.
5.
Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.
1)
Rozdzielnik ws. eksploatacji KWK Ruda Ruch Halemba
2)
Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 31.01.2017r., w sprawie udostępnienia danych związanych z szeroko rozumianym „ubóstwem energetycznym” mieszkańców miasta Katowice dotyczących lat 2015 - 2016.
6.
Zakończenie posiedzenia.