Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Górnicza - VII kadencja
11 Posiedzenie w dniu 27 listopada 2017, godz. 14:00, w Sala 4-5 UM Katowice, przy ul. Młyńskiej 4.
BRM.0012.9.11.2017.KM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2018 rok.
1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Katowice na lata 2018-2045 – projekt.
Załączniki
DS-1125-17
2)
Budżet Miasta Katowice na 2018 rok – projekt.
Załączniki
DS-1121-17
3)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018 – 2045
Załączniki
DS-1119-17
4)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2018 rok.
Załączniki
DS-1120-17
5)
Przyjęcie Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na 2018 rok – projekt.
Załączniki
DS-1127-17
4.
Przyjęcie planu pracy Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice na rok 2018.
5.
Sprawy bieżące i wniesione, wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.