Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta - VII kadencja (Archiwum)
XLI Sesja w dniu 12 maja 2017, godz. 10:30, w sala 209 UM Katowice, ul. Młyńska 4
1.
Otwarcie posiedzenia.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Zmiany w porządku obrad.
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice o wynikach konsultacji społecznych dot. wejścia miasta Katowice w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim (DS-900/17).
Załączniki
DS-900-17
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia miasta Katowice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego (DS-899/17).
Punkt wniesiony przez Prezydenta Miasta Katowice w zmianach w porządku obrad.
Załączniki
DS-899-17
6.
Interpelacje radnych.
7.
Zapytania radnych.
8.
Komunikaty i wolne wnioski.
9.
Zamknięcie sesji.