Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta - VII kadencja (Archiwum)
XLII Sesja w dniu 29 maja 2017, godz. 11:00, w Sala Sejmu Śląskiego przy ul. Jagiellońskiej 25 ( wejście przez westybul od Placu Sejmu Śląskiego)
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Zmiany w porządku obrad.
5.
Wystąpienia okolicznościowe
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie złożenia wniosku o utworzenie związku metropolitalnego w województwie śląskim pod nazwą Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia „Silesia”
7.
Komunikaty i wolne wnioski.
8.
Zamknięcie sesji.