Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Organizacyjna - VII kadencja
6 Posiedzenie w dniu 25 maja 2017, godz. 12:30, w sali nr 4,5 Urzędu Miasta Katowice (parter)
BRM.0012.2.6.2017
1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej
3.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 29 maja 2017 r. i opiniowanie projektów uchwał
a)
porządek sesji Rady Miasta Katowice w dniu 29 maja 2017 r.
Załączniki
porządek obrad
b)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie złożenia wniosku o utworzenie związku metropolitalnego w województwie śląskim pod nazwą Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia "Silesia".
Załączniki
DS-909-17
4.
Sprawy bieżące
5.
Zamknięcie posiedzenia