Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta - VII kadencja (Archiwum)
XLVI Sesja w dniu 11 września 2017, godz. 11:00, w Pałacu Goldsteinów przy pl. Wolności 12 a
1.
Otwarcie posiedzenia.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Wystąpienia okolicznościowe.
5.
Wygłoszenie laudacji dla Pani dr Jolanty Wadowskiej-Król.
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Pani Jolancie Wadowskiej-Król tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Katowice" (DS-795/17).
7.
Uroczyste wręczenie aktu przyznania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Katowice" Pani Jolancie Wadowskiej-Król.
8.
Wygłoszenie laudacji dla Nadleśnictwa Katowice.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Katowice" (DS-964/17).
10.
Uroczyste wręczenie aktu przyznania Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Katowice".
11.
Wygłoszenie laudacji dla Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Katowice" (DS-963/17).
13.
Uroczyste wręczenie aktu przyznania Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Katowice ".
14.
Komunikaty.
15.
Zamknięcie sesji.