Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rewizyjna - VII kadencja
1 Posiedzenie w dniu 9 stycznia 2018, godz. 14:00, w UM Katowice, sala 4.5. ul. Młyńska 4.
BRM.0012.1.1.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Kultury w zakresie nadzoru nad instytucją Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.
Załączniki
informacja WK
4.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
5.
Sprawy różne.
1.
Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice w sprawie skargi Pana D__R___ na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 w Katowicach.
2.
Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice w sprawie skargi Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES na działania pracowników Katowice Miasto Ogrodów-Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek.
3.
Odpowiedź na pismo Pana B__C___ dotyczące kwestii odmowy udostępnienia sali przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach, na potrzeby spotkania Pana Posła Janusza Sanockiego z mieszkańcami Katowic.-dw. Komisji.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.