Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rozwoju Miasta - VII kadencja
1 Posiedzenie w dniu 16 stycznia 2018, godz. 13:00, w sala 4.5, ul. Młyńska 4
BRM.0012.8.1.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Coroczna informacja Prezydenta Miasta Katowice przedstawiająca pokrycie mpzp obszaru miasta, w tym: omówienie planów o przystąpieniu, uchwalone mpzp.
4.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju Miasta za 2017 r.
5.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
6.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Prezentacja rozwiązań projektu zmiany mpzp obszaru dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec w Katowicach-Etap I.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.