Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Transportu - VII kadencja
1 Posiedzenie w dniu 22 stycznia 2018, godz. 13:30, w sala 4.5 ul. Młyńska 4
BRM.0012.10.1.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Transportu za 2017 r.
4.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
5.
Korespondencja i komunikaty
1.
Korespondencja dotycząca pisma Pana W__ A___ w sprawie utrudnień w ruchu na ul. Robotniczej w Katowicach.-dw. Komisji.
2.
Korespondencja dot. planów inwestycyjnych Spółki Legendia- Śląskie Wesołe Miasteczko. -dw. Komisji.
Załączniki
informacja
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.