Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Organizacyjna - VII kadencja
1 Posiedzenie w dniu 23 stycznia 2018, godz. 11:00, w sali nr 4,5 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4
BRM.0012.2.1.2018
1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej
3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 12 grudnia 2017 r.
4.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Organizacyjnej i Rady Miasta za rok 2017.
5.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
Załączniki
porządek obrad
a)
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 25 stycznia 2018 r.
b)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Katowice do stowarzyszenia ICLEI - Local Governments for Sustainability
Załączniki
DS-1153-17
c)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za 2017 r. oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2017 r.
Załączniki
pr. uchwały
d)
Opioniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie miasta Katowice
Załączniki
pr zm w Statucie
e)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec
f)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Rady jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec
Załączniki
diety
g)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Katowice do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach
h)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Katowice
i)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Katowice
j)
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta KAtowice oraz ustalenia jej skłądu osobowego
Załączniki
pr. uchwały
6.
Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów
7.
Sprawy bieżące
8.
Zamknięcie posiedzenia