Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Edukacji - VII kadencja
1 Posiedzenie w dniu 10 stycznia 2018, godz. 11:00, w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza przy ul. Mickiewicza 11 w Katowicach
BRM.0012.4.1.2018.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice za 2017 rok.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat nauczania języków obcych w katowickich szkołach.
Załączniki
CCF20180105_0001
5.
Informacja Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza na temat funkcjonowania szkoły i klasy IB.
Załączniki
CCF201801052
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
1)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie organizacji na terenie miasta Katowice XVI Międzynarodowego Kongresu Miast Edukacyjnych w 2020 roku. (DS-1166/18)
Załączniki
DS-1166-18
2)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. (DS-1167/18)
Załączniki
DS-1167-18
3)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Nr 20 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, w Technikum Nr 20 z Oddziałami Specjalnymi dla Niesłyszących i Słabo Słyszących. (DS-1168/18)
Załączniki
DS-1168-18
4)
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalnej w Katowicach z siedzibą przy ul. Gliwicka 148a, poprzez przeniesienie siedziby na ul. Bolesława Chrobrego 4, 40 – 881 Katowice. (DS-1169/18)
Załączniki
DS-1169-18
7.
Korespondencja i komunikaty.
1)
Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 8.11.2017 r.
Załączniki
CCF20180105
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.