Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Organizacyjna - VII kadencja
2 Posiedzenie w dniu 27 lutego 2018, godz. 11:00, w sali nr 4,5 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4
BRM.0012.2.2.2018
1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej
3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 23 stycznia 2018 r.
Załączniki
protokol 23.1
4.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
a)
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice
b)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę Fundacji na rzecz Rozwoju oraz Edukacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie na uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice
Załączniki
pr. uchwały
c)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Miasta Katowice do Rady Nadzorczej Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Załączniki
pr. uchwały2
d)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana AT
Załączniki
AT
e)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach odpowiedzi na skargę Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Katowicach na uchwałę nr XLVII/1123/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice
Załączniki
RIO
5.
Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów
6.
Sprawy bieżące
7.
Zamknięcie posiedzenia