Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Organizacyjna - VII kadencja
3 Posiedzenie w dniu 20 marca 2018, godz. 11:00, w sali nr 4,5 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4
BRM.0012.2.3.2018
1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej
3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 27 lutego 2018 r.
Załączniki
protokol 27.2
4.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
a)
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice
b)
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Szwoleżerów"
Załączniki
DS-1213-18
c)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Piłkarska”
Załączniki
ul. Piłkarska
d)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Katowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta KAtowice
Załączniki
pr. u.
5.
Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów
6.
Sprawy bieżące
7.
Zamknięcie posiedzenia