Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Organizacyjna - VII kadencja
4 Posiedzenie w dniu 18 kwietnia 2018, godz. 11:00, w sali nr 4,5 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4
BRM.0012.2.4.2018
1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej
3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 20 marca 2018 r.
4.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
a)
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice
Załączniki
porządek obrad
b)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Janusza Zajdla”.
Załączniki
projekt uchwały
c)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Walerego Sławka”
Załączniki
pr. uchwały
d)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Katowice na stałe obwody głosowania.
Załączniki
obwody
5.
Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów
6.
Sprawy bieżące
7.
Zamknięcie posiedzenia