Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Organizacyjna - VII kadencja
5 Posiedzenie w dniu 22 maja 2018, godz. 11:00, w sali nr 4,5 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4
BRM.0012.2.5.2018
1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej
3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Załączniki
pr protokol 18.4.
4.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
Załączniki
apel
a)
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice
b)
Opiniowanie projektu apelu w sprawie budowy pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie
c)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota-Panewniki
Załączniki
6
d)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa
Załączniki
8
e)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice
Załączniki
13
f)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec
Załączniki
15
g)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec
Załączniki
16
h)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 18 Murcki
Załączniki
18
i)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 21 Kostuchna
Załączniki
21
j)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 22 Podlesie
Załączniki
22
k)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemuna terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Józefa Ryszki"
l)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Hippokratesa"
ł)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ na uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Katowice w 2017 roku
Załączniki
pr. uchwały
m)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice – Północ w Katowicach (dot. uchwały nr XXXVIII/764/17 z dnia 30.3.2017 r.)
5.
Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów
7.
Zamknięcie posiedzenia