Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Organizacyjna - VII kadencja
6 Posiedzenie w dniu 26 czerwca 2018, godz. 11:00, w sali nr 4,5 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4
BRM.0012.2.6.2018
1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej
3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 22 maja 2018 r.
Załączniki
protokol 22 5
4.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 28 czerwca 2018 r. i opiniowanie projektów uchwał
a)
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice
b)
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w Katowicach o wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych przeprowadzonych w dniu 13 maja 2018 r.
c)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Opawska"
Załączniki
Opawska
d)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Henryka Szwana"
e)
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: zmiany nazw ulic w Katowicach i przyłączonych gminach
f)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/1139/18 Rady Miasta Katowice z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Katowice na stałe obwody głosowania
Załączniki
obwody
g)
Opiniowanie projektu w sprawie przystąpienie Miasta Katowice do stowarzyszenia Globalny Parlament Burmistrzów (Global Parliament of Mayors)
Załączniki
Stowarzyszenie
h)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Prymasowski”
Załączniki
Skwer Prymasowski
i)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana MS
Załączniki
skarga
5.
Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów
6.
Sprawy bieżące
7.
Zamknięcie posiedzenia