Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Organizacyjna - VII kadencja
7 Posiedzenie w dniu 24 lipca 2018, godz. 11:00, w sali nr 4,5 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4
BRM..0012.2.7.2018
1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej
3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z 26 czerwca 2018 r.
Załączniki
protokol 26 6
4.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
a)
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice
b)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania trzech radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze
Załączniki
projekt uchwały
c)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach
Załączniki
projekt
5.
Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów
6.
Sprawy bieżące
7.
Zamknięcie posiedzenia