Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Organizacyjna - VII kadencja
8 Posiedzenie w dniu 25 września 2018, godz. 11:00, w sali nr 4,5 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4
BRM.0012.2.8.2018
1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej
3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 24 lipca 2018 r.
Załączniki
pr protokol 24.7
4.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 27 września 2018 r. i opiniowanie projektów uchwał
a)
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice
b)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do utworzenia Jednostek Pomocniczych nr 1 Śródmieście i nr 4 Os. Paderewskiego-Muchowiec
c)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Johna Baildona"
Załączniki
projekt
d)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 sierpnia 2018 roku.
Załączniki
WSA
5.
Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów
6.
Sprawy bieżące
7.
Zamknięcie posiedzenia