Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Organizacyjna - VII kadencja
9 Posiedzenie w dniu 23 października 2018, godz. 11:00, w sali nr 4,5 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4
BRM.0012.2.9.2018
1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej
3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z 25 września 2018 r.
4.
Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych radnych za 2017 r. i na koniec kadencji.
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat współpracy Katowic z miastami partnerskimi i organizacjami międzynarodowymi, do których miasto należy za okres grudzień 2017 - październik 2018
Załączniki
na RMA
6.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Organizacyjnej w kadencji 2014–2018.
7.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miasta Katowice w kadencji 2014 –2018.
8.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
a)
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice
Załączniki
porządek obrad
b)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie procedury nadawania nazw ulicom, placom i parkom położonym na terenie miasta Katowice
Załączniki
projekt u
c)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie miasta Katowice
Załączniki
Statut zm
d)
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom miasta Katowice
Załączniki
inicjatywa u
e)
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za okres kadencji 2014-2018 oraz sporawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za okres kadencji 2014-2018
Załączniki
pr. uchwały
9.
Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów
10.
Sprawy bieżące
11.
Zamknięcie posiedzenia