Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Polityki Społecznej - VII kadencja
1 Posiedzenie w dniu 11 stycznia 2018, godz. 13:30, w sali 4.5 UM ul. Młyńska 4
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017.
Załączniki
DS-1162-18
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2018 r.”
Załączniki
DS-1165-18
4.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Polityki Społecznej za rok 2017.
5.
Korespondencja.
a)
Odpowiedź Pani Wiceprezydent Miasta Katowice na zapytanie Radnego P. Damiana Stępnia (PS-V.8141.2.2017.MG z dnia 28.11.2017r.).
Załączniki
MKRPA
b)
Do wiadomości pismo Prezydenta Miasta Katowice (OZ-II.033.43.2017 z dnia 13.12.2017 r.)
Załączniki
wykaz praca
6.
Sprawy bieżące i wniesione:
a)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020”.
Załączniki
DS-1155-17
b)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 03.01.2018r. do 17.01.2018r.
c)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020".
Załączniki
GPSR DS-1164-18
7.
Wolne wnioski.