Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Polityki Społecznej - VII kadencja
2 Posiedzenie w dniu 15 lutego 2018, godz. 13:30, w sali 4.5 UM ul. Młyńska 4
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Informacja roczna o działalności i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w 2017 roku.
3.
Informacja roczna o działalności i wynikach pracy Straży Miejskiej w Katowicach w 2017 roku.
4.
Sprawy bieżące i wniesione:
a)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Katowice w 2017 roku.
Załączniki
DS -1189-18
b)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia "Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez barier".
Załączniki
DS -1191-18
5.
Korespondencja:
a)
Do wiadomości Komisji projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice (po konsultacjach społecznych).
6.
Wolne wnioski.