Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Polityki Społecznej - VII kadencja
4 Posiedzenie w dniu 12 kwietnia 2018, godz. 13:30, w sali 4.5 UM ul. Młyńska 4
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2017 rok.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”.
Załączniki
DS-1257-18
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017 r. programu „Nas Troje i więcej”.
Załączniki
DS-1240-18
5.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017 r. programu „Aktywni Seniorzy”.
Załączniki
DS-1250-18
6.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok, wpływ do Biura Rady Miasta w dniu 12.04.2018 r.
Załączniki
DS-1263-18
7.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach (po konsultacjach społecznych).
8.
Korespondencja.
9.
Sprawy bieżące i wniesione:
a)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017 2020, za 2017 rok.
Załączniki
DS-1249-18
b)
Do wiadomości Komisji projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania Statutu SP ZLA w Katowicach "MOJA PRZYCHODNIA", po konsultacjach społecznych.
c)
Do wiadomości Komisji projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych", po konsultacjach społecznych.
10.
Wolne wnioski.