Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Komisja Polityki Społecznej
6 Posiedzenie w dniu 14 czerwca 2018, godz. 13:30, w sali 4.5 UM ul. Młyńska 4
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice n/t stanu przygotowań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście oraz program wizytacji kolonii letnich MOPS, współfinasowanych przez miasto Katowice.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2017 rok.
4.
Do wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 11.05.2018r. do 25.05.2018r.)
5.
Korespondencja.
6.
Sprawy bieżące i wniesione:
a)
Wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki Tullos Investments sp. z o.o. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy ul. Bytkowskiej 1a w Katowicach (sprawa BRM.0005.21.2018 z dnia 16.05.2018 r.).
b)
Wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki Casinos Poland sp. z o.o. w sprawie wydania pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy ul. Bytkowskiej 1a w Katowicach (sprawa BRM.0005.22.2018 z dnia 16.05.2018 r.).
c)
Wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki Goldust Investments sp. z o.o. w sprawie wydania pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy ul. Bytkowskiej 1a w Katowicach (sprawa BRM.0005.23.2018 z dnia 16.05.2018 r.).
d)
Wstępne rozpatrzenie wniosku Spółki Roskin Investments sp. z o.o. w sprawie wydania pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy ul. Bytkowskiej 1a w Katowicach (sprawa BRM.0005.24.2018 z dnia 16.05.2018 r.).
7.
Wolne wnioski.