Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Polityki Społecznej - VII kadencja
7 Posiedzenie w dniu 12 lipca 2018, godz. 13:30, w sali 4.5 UM ul. Młyńska 4
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Dyskusja dotycząca stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku w centrum Katowic: Prezentacja informacji o przestępstwach i wykroczeniach na mapie Śródmieścia (w których rejonach występuje najwięcej zdarzeń itp). Informacja o średniej liczbie funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej patrolujących dziennie rejon Śródmieścia. Informacja (może być w formie graficznej) jakie obszary Śródmieścia znajdują się w zasięgu działania kamer monitoringu w ramach systemu KISMiA.
3.
Informacja na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Śródmieściu.
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021, za 2017 rok”.
Załączniki
DS-1332-18
5.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Katowicach.
Załączniki
DS-1331-18
6.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Straż Miejska w Katowicach.
Załączniki
j.b.SM
7.
Odpowiedź Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzeny Szuby na zapytanie Wiceprzewodniczącego Komisji Pana Damiana Stępnia z dnia 14.06.2018 r. (PS-V.8141.8.2018.AS).
Załączniki
dożywianie dzieci
8.
Do wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice (po konsultacjach społecznych).
9.
Do wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
10.
Wolne wnioski.