Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Polityki Społecznej - VII kadencja
9 Posiedzenie w dniu 11 października 2018, godz. 13:30, w sali 4.5 UM ul. Młyńska 4
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2018 r.”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 za I półrocze 2018 roku” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2018 roku”.
a)
Sprawozdanie z "Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za I półrocze 2018 r."
Załączniki
DS-1384-18
1)
Uchwała Nr 4200/III/165/2018 z dnia 26.09.2018 r. III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
3.
Korespondencja:
a)
Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice na zapytanie Komisji Polityki Społecznej z dnia 13.09.2018r. dot. sposobu załatwienia skargi pana J B na wykonanie robót ociepleniowych przez KZGM Katowice w budynku przy ul. Iłlakowiczówny 19.
Załączniki
skanowanie0002
b)
Odpowiedź Wiceprezydent Miasta Katowice (PS-V.8141.10.2018.AS z dnia 2.10.2018 r.) w sprawie możliwości zwiększania w budżecie miasta Katowice na rok 2019 i lata nast. środków dla placówek wsparcia dziennego ("Szansa dla Każdego", "Gniazdo").
4.
Sprawy bieżące i wniesione:
a)
Do wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" (skierowany na Platformę Konsultacji społecznych w terminie od 28.09.2018 r. do 12.10.2018 r.).
b)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
Załączniki
DS-1388-18
c)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2018 r. ze środków PFRON.
Załączniki
DS-1389-18
d)
Do wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie "Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok" (po konsultacjach społecznych).
5.
Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej za kadencję 2014-2018 i za 2018 r.
6.
Wolne wnioski.