Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Infrastruktury i Środowiska - VII kadencja
1 Posiedzenie w dniu 17 stycznia 2018, godz. 13:00, w sali 4.5 UM przy ul.Młyńskiej 4
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Infrastruktury i Środowiska za rok 2017.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Katowice”.
Załączniki
akt
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice”.
Załączniki
DS-1173-18
5.
Korespondencja:
a)
Do wiadomości Komisji Infrastruktury i Środowiska odpowiedź Kierownictwa KIWK-i Sp. z o.o. na skargę Zarządcy Nieruchomości z dnia 29.11.2017 r.
Załączniki
odp skarga pdf
b)
Do wiadomości Komisji Infrastruktury i Środowiska pismo Zarządcy Nieruchomości (KSK/01/01/18 z dnia 08.01.2018 r.) do ŚDSM sp. z o.o.
Załączniki
skan ŚDSM 001
c)
Do wiadomości Komisji Infrastruktury i Środowiska pismo Zarządcy Nieruchomości (KSK/01/01/18 z dnia 08.01.2018 r.) do Kat. Wodociągów S.A.
Załączniki
Skan KW pdf
d)
Do wiadomości Komisji Infrastruktury i Środowiska pismo Zarządcy Nieruchomości z dnia 08.01.2018 r. do KIWK-i sp. z o.o. dot. korespondencji KIWK/ZA/4883/12/2017 oraz informacji uzyskanych na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice.
Załączniki
skan WMN 8.1.2018
6.
Sprawy bieżące i wniesione.
a)
Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice (ZNP.0012.14.2017 z 9.01.2018 r.) na wniosek Komisji Infrastruktury i Środowiska z dnia 6.12.2017 r.
Załączniki
Obroki pdf
7.
Wolne wnioski.