Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Infrastruktury i Środowiska - VII kadencja
3 Posiedzenie w dniu 14 marca 2018, godz. 13:00, w sala 4.5 UM ul. Młyńska 4
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2017r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest (w budynkach/ lokalach mieszkalnych).
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Katowice w 2018 roku.
4.
Korespondencja:
a)
Pismo Pani Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska (KŚ-VII.604.1.2.2016.AM z dnia 12.02.2018 r.) dotyczące porządku obrad Komisji w dniu 14.03.2018 r.
Załączniki
Skan KŚ pdf
5.
Sprawy bieżące i wniesione:
a)
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody (skierowany na Platformę Konsultacji Społecznych w terminie od 09.02.2018 r. do 23.02.2018 r. ).
6.
Wolne wnioski.