Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Infrastruktury i Środowiska - VII kadencja
8 Posiedzenie w dniu 19 września 2018, godz. 13:00, w sala 209 UM ul. Młyńska 4
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Załączniki
13 08 PROT RMG doc
2.
Spotkanie z mieszkańcami Burowca, Dąbrówki Małej i z przedstawicielami miast sąsiednich, zmagającymi się na co dzień z uciążliwościami zapachowymi. Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Katowice wyników audytu całego procesu technologicznego przeprowadzonego na zakładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach przez zewnętrzną firmę naukową, bądź przez dwa niezależne podmioty, z wykorzystaniem metod naukowych. Do wglądu: decyzja środowiskowa, opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie lokalizacji i budowy II etapu przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7A”, obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice.
3.
Godz. 15.00 Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działań podejmowanych w I półroczu 2018 r. na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Katowic w I półroczu 2018 roku. Ocena przygotowań miejskich jednostek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice w zakresie udostępniania przez Miasto, w ramach sfer WIFI, bezpłatnego dostępu do internetu. Rozwój miejskiej sieci światłowodowej SilesiaNet.
5.
Korespondencja:
a)
Do rozpatrzenia pismo interwencyjne Pana J B w sprawie remontu lokalu mieszkalnego w dzielnicy Koszutka w Katowicach, przekazane Radnym.
6.
Sprawy bieżące i wniesione.
7.
Wolne wnioski.