Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Infrastruktury i Środowiska - VII kadencja
9 Posiedzenie w dniu 17 października 2018, godz. 13:00, w sala 4.5 UM ul. Młyńska 4
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca podejmowanych dalszych działań i decyzji w sprawie ograniczania uciążliwego odoru dla mieszkańców Dąbrówki Małej, Burowca, Szopienic, Bogucic oraz miast sąsiednich: Sosnowca, Siemianowic Śląskich i Czeladzi. Informacja o efektach spotkania tzw. grupy roboczej.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2018 r.”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 za I półrocze 2018 roku” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2018 roku”.
a)
Sprawozdanie z "Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za I półrocze 2018 r."
Załączniki
DS-1384-18
b)
Uchwała Nr 4200/III/165/2018 z dnia 26.09.2018 r. III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
4.
Korespondencja.
a)
Informacja P.Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska (KŚ-V.6140.9.2018.MZ z dnia 9.10.2018r.) dot. projektu "Domki dla kotów wolno żyjących - schronienie i bezpieczeństwo" w ramach realizacji zadania B O 2018.
b)
Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice (OZ-K.1510.116.2018.ZM z dnia 2.10.2018 r.) na skargę Pana J B z dnia 3.09.2018 r.
Załączniki
skanowanie0002
5.
Sprawy bieżące i wniesione:
a)
Zaopiniowanie projektu uzupełniającej listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony w 2018 r.
6.
Sprawozdanie z pracy Komisji Infrastruktury i Środowiska w kadencji 2014-2018,
7.
Wolne wnioski.