Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rewizyjna - VII kadencja
2 Posiedzenie w dniu 13 lutego 2018, godz. 14:00, w UM Katowice, sala 4.5. ul. Młyńska 4.
BRM.0012.1.2.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Informacja dotycząca skarg, wniosków i petycji złożonych do Urzędu Miasta Katowice w 2017 r.
Załączniki
informacja Wydz OZ
4.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Kształtowania Środowiska w zakresie nadzoru merytorycznego nad Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt.
Załączniki
informacja WKŚ
5.
Sprawy różne.
1.
Powołanie zespołu kontrolnego do rozpatrzenia skargi L___ B___ na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice.
2.
Powołanie zespołu kontrolnego do rozpatrzenia skargi H__ S___ na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
3.
Powołanie zespołu kontrolnego do rozpatrzenia skargi H____ D_____ na Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.