Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Rozwoju Miasta - VII kadencja
2 Posiedzenie w dniu 20 lutego 2018, godz. 13:00, w sala 4.5 ul. Młyńska 4
BRM.0012.8.2.2018
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Coroczna informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca wydanych zgłoszeń i pozwoleń na budowę, zgłoszeń i pozwoleń na rozbiórkę oraz ilości mieszkań wybudowanych w ostatnich 10 latach.
Załączniki
informacja
4.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.
1.
[DS-1198/18] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice.
Załączniki
DS-1198-18
5.
Korespondencja i komunikaty.
1.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. problematyki udogodnień komunikacyjnych dla użytkowników urządzeń transportu osobistego.-dw. Komisji.
Załączniki
informacja PMK
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.